قیمت دلار امروز 2023/01/29 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/01/29 ساعت 16:05:42 برابر با 435,530 چهار صد و سی و پنج هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 483,850 چهار صد و هشتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 551,970 پانصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا