قیمت دلار امروز 2022/12/04 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/12/04 ساعت 16:08:11 برابر با 358,430 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 380,090 سیصد و هشتاد هزار ونود ریال قیمت پوند 446,570 چهار صد و چهل و شش هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت طلا