قیمت دلار امروز 2022/12/02 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/12/02 ساعت 16:07:32 برابر با 358,719 سیصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و نونزده ریال قیمت یورو 375,529 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه ریال قیمت پوند 438,849 چهار صد و سی و هشت هزار و هشت صد و چهل و نه ریال قیمت طلا