قیمت دلار امروز 2022/10/02 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/10/02 ساعت 16:12:24 برابر با 331,510 سیصد و سی و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 324,930 سیصد و بیست و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 370,540 سیصد و هفتاد هزار و پانصد و چهل ریال قیمت طلا