قیمت دلار امروز 2022/10/01 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/10/01 ساعت 16:09:29 برابر با 330,790 سیصد و سی هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 323,990 سیصد و بیست و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 369,470 سیصد و شصت و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت طلا