قیمت دلار امروز 2022/05/22 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/05/22 ساعت 17:05:03 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 803 هشت صد و سه ریال قیمت پوند 379,040 سیصد و هفتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت طلا