قیمت دلار امروز 2022/05/21 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/05/21 ساعت 17:06:04 برابر با 255,900 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال قیمت یورو 20 بیست ریال قیمت پوند 379,880 سیصد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت طلا