قیمت دلار امروز 2022/01/30 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/30 ساعت 16:08:10 برابر با 278,160 دویست و هفتاد و هشت هزار و صد و شصت ریال قیمت یورو 312,700 سیصد و دوازده هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 376,400 سیصد و هفتاد و شش هزار و چهار صد ریال قیمت طلا