قیمت دلار امروز 2022/01/29 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/29 ساعت 16:09:29 برابر با 279,730 دویست و هفتاد و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 314,460 سیصد و چهارده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 378,510 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت طلا