قیمت دلار امروز 2022/01/19 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/19 ساعت 16:05:11 برابر با 275,490 دویست و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 312,430 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 378,970 سیصد و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا