قیمت دلار امروز 2022/01/18 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/18 ساعت 16:08:26 برابر با 273,220 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 311,170 سیصد و یازده هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 375,050 سیصد و هفتاد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت طلا