قیمت دلار امروز 2022/01/17 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/17 ساعت 16:05:34 برابر با 272,680 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 311,130 سیصد و یازده هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 375,650 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت طلا