قیمت دلار امروز 2022/01/04 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/04 ساعت 16:11:17 برابر با 269,900 دویست و شصت و نه هزار و نه صد ریال قیمت یورو 327,320 سیصد و بیست و هفت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 392,840 سیصد و نود و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت طلا