قیمت دلار امروز 2022/01/03 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/03 ساعت 16:09:48 برابر با 274,947 دویست و هفتاد و چهار هزار و نه صد و چهل و هفت ریال قیمت یورو 331,650 سیصد و سی و یک هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 396,040 سیصد و نود و شش هزار وچهل ریال قیمت طلا