قیمت دلار امروز 2021/12/02 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/02 ساعت 16:09:00 برابر با 273,250 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 310,080 سیصد و ده هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 392,470 سیصد و نود و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت طلا