قیمت دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/30 ساعت 16:05:54 برابر با 289,260 دویست و هشتاد و نه هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 328,250 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 387,950 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت طلا