قیمت دلار امروز 2021/11/20 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/11/20 ساعت 16:07:51 برابر با 280,290 دویست و هشتاد هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 316,220 سیصد و شانزده هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 378,320 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت طلا