قیمت دلار امروز 2021/10/17 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/17 ساعت 16:09:28 برابر با 272,670 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 316,410 سیصد و شانزده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 375,020 سیصد و هفتاد و پنج هزار وبیست ریال قیمت طلا