قیمت دلار امروز 2021/10/16 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/16 ساعت 16:05:03 برابر با 272,330 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 315,950 سیصد و پانزده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 374,470 سیصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت طلا