قیمت دلار امروز 2021/10/15 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/15 ساعت 16:10:06 برابر با 271,750 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,920 سیصد و چهارده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 371,970 سیصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت طلا