قیمت دلار امروز 2021/10/14 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/14 ساعت 16:09:14 برابر با 270,820 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 314,240 سیصد و چهارده هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 371,190 سیصد و هفتاد و یک هزار و صد و نود ریال قیمت طلا