قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ ساعت 11:55:06 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و هفت هزار و دویست ریال قیمت پوند 752,300 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد ریال قیمت دلار