قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۹ ساعت 11:56:10 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 638,800 ششصد و سی و هشت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 750,100 هفتصد و پنجاه هزار و صد ریال قیمت دلار