قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۹ ساعت 11:55:43 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 637,700 ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 752,500 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و پانصد ریال قیمت دلار