قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت 11:55:33 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 635,200 ششصد و سی و پنج هزار و دویست ریال قیمت پوند 752,400 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد ریال قیمت دلار