قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت 12:07:08 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 638,800 ششصد و سی و هشت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 753,300 هفتصد و پنجاه و سه هزار و سیصد ریال قیمت دلار