قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 11:59:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 641,800 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 754,400 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت دلار