قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 11:55:48 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 640,500 ششصد و چهل هزار و پانصد ریال قیمت پوند 752,900 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد ریال قیمت دلار