قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۱ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۱ ساعت 11:58:04 برابر با 595,574 پانصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و چهار ریال قیمت یورو 633,000 ششصد و سی و سه هزار ریال قیمت پوند 739,400 هفتصد و سی و نه هزار و چهار صد ریال قیمت دلار