قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ ساعت 12:01:23 برابر با 595,349 پانصد و نود و پنج هزار و سیصد و چهل و نه ریال قیمت یورو 643,600 ششصد و چهل و سه هزار و ششصد ریال قیمت پوند 747,300 هفتصد و چهل و هفت هزار و سیصد ریال قیمت دلار