قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ ساعت 11:55:30 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 640,200 ششصد و چهل هزار و دویست ریال قیمت پوند 743,500 هفتصد و چهل و سه هزار و پانصد ریال قیمت دلار