قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۵ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۵ ساعت 11:59:51 برابر با 629,120 ششصد و بیست و نه هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 678,760 ششصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 791,730 هفتصد و نود و یک هزار و هفتصد و سی ریال قیمت دلار