قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۴ ساعت 11:55:41 برابر با 628,740 ششصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 675,990 ششصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 789,860 هفتصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار