قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۳ ساعت 11:55:11 برابر با 616,580 ششصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت یورو 662,610 ششصد و شصت و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 774,750 هفتصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت دلار