قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۹ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۹ ساعت 11:58:34 برابر با 506,630 پانصد و شش هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 556,230 پانصد و پنجاه و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 644,490 ششصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت دلار