قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۸ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۸ ساعت 11:57:49 برابر با 502,550 پانصد و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 551,280 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 637,220 ششصد و سی و هفت هزار و دویست و بیست ریال قیمت دلار