قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۷ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۷ ساعت 11:56:04 برابر با 503,370 پانصد و سه هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت یورو 550,210 پانصد و پنجاه هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 633,990 ششصد و سی و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت دلار