قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۶ ساعت 11:55:50 برابر با 502,400 پانصد و دو  هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 551,390 پانصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 634,660 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد و شصت ریال قیمت دلار