قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۵ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۵ ساعت 12:03:22 برابر با 505,010 پانصد و پنج هزار وده ریال قیمت یورو 553,780 پانصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت پوند 637,300 ششصد و سی و هفت هزار و سیصد ریال قیمت دلار