قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۴ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۴ ساعت 11:58:13 برابر با 503,500 پانصد و سه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 551,350 پانصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 635,190 ششصد و سی و پنج هزار و صد و نود ریال قیمت دلار