قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳ ساعت 11:57:24 برابر با 504,094 پانصد و چهار هزار ونود و چهار ریال قیمت یورو 548,944 پانصد و چهل و هشت هزار و نه صد و چهل و چهار ریال قیمت پوند 631,654 ششصد و سی و یک هزار و ششصد و پنجاه و چهار ریال قیمت دلار