قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۳۰ ساعت 11:57:08 برابر با 499,360 چهار صد و نود و نه هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 548,070 پانصد و چهل و هشت هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 632,420 ششصد و سی و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت دلار