قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲ ساعت 12:10:58 برابر با 501,700 پانصد و یک هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 547,120 پانصد و چهل و هفت هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 628,240 ششصد و بیست و هشت هزار و دویست و چهل ریال قیمت دلار