قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۹ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۹ ساعت 12:05:07 برابر با 498,820 چهار صد و نود و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 548,120 پانصد و چهل و هشت هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 632,520 ششصد و سی و دو  هزار و پانصد و بیست ریال قیمت دلار