قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۵ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۵ ساعت 11:56:57 برابر با 504,330 پانصد و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 550,580 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت پوند 640,670 ششصد و چهل هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت دلار