قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۳ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۳ ساعت 11:59:45 برابر با 504,110 پانصد و چهار هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 544,820 پانصد و چهل و چهار هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 635,030 ششصد و سی و پنج هزار وسی ریال قیمت دلار