قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۲ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۲ ساعت 11:59:47 برابر با 503,500 پانصد و سه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 543,610 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 633,620 ششصد و سی و سه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت دلار