قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۰ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۲۰ ساعت 11:58:24 برابر با 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 545,680 پانصد و چهل و پنج هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 636,030 ششصد و سی و شش هزار وسی ریال قیمت دلار