قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱ ساعت 11:56:19 برابر با 502,730 پانصد و دو  هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 549,170 پانصد و چهل و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 630,800 ششصد و سی هزار و هشت صد ریال قیمت دلار