قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۹ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۹/۱۹ ساعت 12:01:33 برابر با 504,570 پانصد و چهار هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 544,330 پانصد و چهل و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 634,460 ششصد و سی و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت دلار